Arfon, Elin

Arfon, Elin
Start date:
October 2018
Research Topic:
Asesu a lluosieithrwydd Assessment and plurilingualism
Research Supervisor:
Professor Claire Gorrara and Professor Laura McAllister
Supervising school:
School of Modern Languages,
Primary funding source:
Welsh Government and ESRC
External Sponsor:
British Council
Research keywords:
;

Sut y gellir cydnabod medr lluosieithog disgyblion uwchradd yng Nghymru?

Pwrpas fy noethuriaeth yw archwilio sut y gellir cydnabod ac integreiddio medr lluosieithog disgyblion uwchradd ar draws y cwricwlwm uwchradd yng Nghrymu. Bydd yr ymchwil yn gweithio gyda disgyblion, athrawon a rhanddeiliaid allweddol eraill yn y maes er mwyn meddwl am ffyrdd amgenach o gydnabod ac integreiddio medr lluosieithog ar draws y cwricwlwm uwchradd yng Nghymru. Cefnoga’r prosiect hwn strategaeth weithredu grŵp clwstwr y Maes Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu sy’n arwain ar faes dysgu Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol yn y cwricwlwm newydd yng Nghymru a’i cyflwynir yn 2022.

Os yw fy mhrosiect o ddiddordeb ichi, cysylltwch gyda mi drwy e-bost neu drwy drydaru.

How do we recognise the plurilingual competence of secondary school students in Wales?

The purpose of my PhD is to explore how secondary school students’ plurilingual competence can be recognised and integrated across the secondary school curriculum in Wales. This research will work with students, school practitioners and language education stakeholders to think of potential avenues for recognising and integrating students’ plurilingual competence across the secondary school curriculum in Wales. This research will support the implementation strategy of the Area of Learning and Experience: Languages, Literacy and Communication cluster group leading on the teaching of Welsh, English and international languages in the new curriculum in Wales, which is due to be rolled out in 2022.

If you are interested in my research, please contact me via email or Twitter.