Arfon, Elin

Arfon, Elin
Start date:
October 2018
Research Topic:
Asesu a lluosieithrwydd Assessment and plurilingualism
Research Supervisor:
Professor Claire Gorrara and Professor Laura McAllister
Supervising school:
School of Modern Languages,
Primary funding source:
Welsh Government and ESRC
External Sponsor:
British Council
Research keywords:
;

Darpariaeth asesu iaith a chymwysterau 14-16: sut y gellir cydnabod medr lluosieithog disgyblion uwchradd yng Nghymru?

Pwrpas fy noethuriaeth yw archwilio sut y gellir cydnabod medr lluosieithog disgyblion uwchradd yng Nghymru trwy asesu a darparu cymwysterau 14-16. Bydd yr ymchwil yn gweithio gyda disgyblion, athrawon a rhanddeiliaid allweddol eraill yn y maes er mwyn meddwl am ffyrdd amgenach i gyfluniad presennol arholiadau iaith TGAU ar wahân i’r Saesneg a’r Gymraeg yng Nghymru. Cefnoga’r prosiect hwn strategaeth weithredu grŵp clwstwr y Maes Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu sy’n arwain ar faes dysgu Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd rhyngwladol yn y cwricwlwm newydd yng Nghymru a’i gyflwynir yn 2022.

Os yw fy mhrosiect o ddiddordeb ichi, cysylltwch gyda mi drwy e-bost neu drwy drydaru.

Language assessment and 14-16 qualifications provision: how do we recognise the plurilingual competence of secondary school students in Wales?

The purpose of my PhD is to explore how secondary school students’ plurilingual competence can be recognised through assessment and 14-16 qualifications provision in Wales. This research will work with students, practitioners and other key stakeholders to think of potential alternative avenues to current configuration for GCSE language exams excluding English and Welsh in Wales. This research will support the implementation strategy of the Area of Learning and Experience: Languages, Literacy and Communication cluster group leading on the teaching of Welsh, English and international languages in the new curriculum for Wales, which is due to be rolled out in 2022.

If you are interested in my research, please contact me via email or Twitter.