Internship with the Welsh Government / Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

We have an internship available with the Welsh Government.

Mae Interniaeth ar gael gyda Llywodraeth Cymru.

Deadline: Friday 7 December 2018

English/Cymraeg

We have a 4 month internship opportunity available starting in January 2019, open to ESRC Wales DTP and South West DTP funded students. The successful applicant will get a paid extension of 4 months to their PhD. It’s an opportunity to work outside your university to develop a range of transferable skills, enhance your employability and gain invaluable experience of working alongside social researchers, statisticians and policy officials on analysis within government. If you are interested you should first discuss this opportunity with your supervisor.

Further details are available in the attached document, together with contact details. Please note this internship is open to any ESRC Wales DTP or South West DTP funded student except those within 3 months of the start or end of their studentship.

Please submit your completed application form to enquiries@walesdtp.ac.uk by noon on the day of the deadline.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 7 Rhagfyr

Cymraeg/English

Rydym yn cynnig cyfle am interniaeth pedwar mis a fydd yn dechrau ym mis Ionawr 2019, i fyfyrwyr a ariennir gan PHD Cymru ESRC a PHD De-orllewin Lloegr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael estyniad pedwar mis wedi’i dalu ar gyfer ei PhD. Dyma gyfle i weithio y tu allan i’ch prifysgol i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, gwella eich cyflogadwyedd ac ennill profiad hynod werthfawr o weithio gydag ymchwilwyr cymdeithasol, ystadegwyr, a swyddogion polisi ar waith dadansoddi o fewn y llywodraeth. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Mae manylion pellach a’r manylion cyswllt i’w gweld yn y ddogfen a atodir. Sylwer bod yr interniaeth hon ar gael i unrhyw fyfyriwr a ariennir gan DTP ESRC Cymru neu DTP De-orllewin Lloegr, heblaw am y rheini y mae eu hysgoloriaeth ymchwil wedi dechrau yn ystod y tri mis diwethaf neu’n dod i ben ymhen tri mis.

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn canol dydd y dyddiad cau.