Internship with the Welsh Government / Interniaeth gyda Llywodraeth Cymru

We have paid internship opportunities available with the Welsh Government.

Mae gennym cyfleodd interniaethau a ddaliadwy ar gael gyda Llywodraeth Cymru.

Deadline: Monday 18 March 2019

English/Cymraeg

We have 3 to 4 month internship opportunities available starting in Spring / Summer 2019, open to ESRC Wales DTP and South West DTP funded students.

The successful applicants will get a paid extension of 3 to 4 months to their PhD. These are opportunities to work outside your university to develop a range of transferable skills, enhance your employability and gain invaluable experience of working alongside social researchers, statisticians and policy officials on analysis within government. If you are interested, you should first discuss the opportunity with your supervisor.

Further details are available in the attached documents, together with contact details.

Please note these internships are open to any ESRC Wales DTP or South West DTP funded student (except those within 3 months of the start or end of their studentship).

Please submit your completed application form to enquiries@walesdtp.ac.uk by 4:00pm on the day of the deadline.

Dyddiad cau: 4.00y.p Dydd Llun 18 mis Mawrth 2019

Cymraeg/English

Rydym yn cynnig cyfle am interniaethau tri i bedwar mis a fydd yn dechrau’r Gwanwyn / Haf 2019, i fyfyrwyr a ariennir gan PHD Cymru ESRC a PHD De-orllewin Lloegr.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael estyniad tri i bedwar mis wedi’i dalu ar gyfer ei PhD. Dyma gyfle i weithio y tu allan i’ch prifysgol i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, gwella eich cyflogadwyedd ac ennill profiad hynod werthfawr o weithio gydag ymchwilwyr cymdeithasol, ystadegwyr, a swyddogion polisi ar waith dadansoddi o fewn y llywodraeth. Os oes diddordeb gennych, dylech drafod y cyfle hwn â’ch goruchwyliwr cyn cyflwyno cais.

Mae manylion pellach a’r manylion cyswllt i’w gweld yn y dogfennau a atodir.

Sylwer bod yr interniaethau hon ar gael i unrhyw fyfyriwr a ariennir gan DTP ESRC Cymru neu DTP De-orllewin Lloegr (heblaw am y rheini y mae eu hysgoloriaeth ymchwil wedi dechrau yn ystod y tri mis diwethaf neu’n dod i ben ymhen tri mis).

Llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at enquiries@walesdtp.ac.uk erbyn canol dydd y dyddiad cau.